Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief BeZaVa

Nieuwsbrief BeZaVa

Brengt u uw werkgeversrisico binnenkort onder bij het UWV of bij een verzekeraar?

Inleiding
De overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid niet het gewenste effect. De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van flexwerkers en vangnetters terugdringen. Daarom is de wens van de overheid de flexwerkers/vangnetters te prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan met daarmee als doel om de WGA-instroom te verminderen. Per 1 januari 2017 wordt de WGA Flex (voor zieke medewerkers met een tijdelijk dienstverband) samengevoegd met de WGA Vast en komt hiermee op het bordje van de werkgever te liggen.

De Wet BeZaVa is ingevoerd per 1 januari 2013 en per 1 januari 2017 volgt de samenvoeging van WGA Flex en WGA Vast. Dit heeft nogal wat gevolgen. U bent namelijk 12 jaar (financieel) verantwoordelijk voor uw vaste en tijdelijke arbeidsongeschikte medewerkers.

Situatie 1 – Werkgever is WGA Eigenrisicodrager
U heeft in het verleden gekozen om eigenrisicodrager te zijn en uit het publieke bestel (UWV) te stappen. Dit geldt alleen voor uw vaste medewerkers. U heeft hiervoor een verzekering afgesloten om de financiële verplichtingen die hieruit voortvloeien af te dekken.
Per 1 januari 2017 worden de WGA Flex en de WGA Vast samengevoegd. Uw Eigenrisicodragerschap komt hiermee tot een einde omdat uw garantieverklaring alleen is afgegeven voor WGA Vast. U dient vóór 1 oktober 2016 een keuze te maken om per 1 januari 2017 WGA Eigenrisicodrager (Flex en Vast) te worden (Privaat verzekeren), indien u niets doet dan gaat u automatisch naar het publieke bestel (UWV).

Situatie 2 – Werkgever is geen WGA Eigenrisicodrager
Op dit moment bent u publiek verzekerd bij het UWV en worden de financiële verplichtingen voor vaste medewerkers, die voortvloeien vanuit de WGA, doorberekend aan u. De kosten voor uw tijdelijke medewerkers worden nu nog middels een apart premiecomponent doorbelast aan u. Vanaf 1 januari 2017 worden de kosten voor tijdelijke medewerkers samengevoegd met de kosten voor uw vaste medewerkers en hierdoor in één keer toegerekend (middels uw premie) aan u. U heeft nu dus ook de keuze om of bij het publieke bestel te blijven of om Eigenrisicodrager te worden voor zowel WGA Vast als WGA Flex.

De premiestelling bij het UWV is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, namelijk:

 Premieloon  2014  Ziektewet  WGA
 Kleine werkgever  < € 319.000  sectorpremie  sectorpremie
 Middelgrote  werkgevers  € 319.000  –
€ 3.190.000
 combipremie  combipremie
 Grote werkgevers  > € 3.190.000  individuele premie  individuele premie

Maak een keuze!
Er zijn vele geldstromen binnen uw bedrijf, maar hoe kunt u deze geldstromen optimaliseren? U dient vóór 1 oktober 2016 een keuze te maken of u in het publieke bestel (UWV) blijft of dat u Eigenrisicodrager wenst te worden en het financiële risico onderbrengt bij een verzekeraar. Indien u geen keuze maakt dan wordt door de overheid de keuze voor u gemaakt. U blijft of gaat dan vanaf 1 januari 2017 drie jaar in het publieke bestel (UWV).

Al met al is dit een zeer complexe materie welke grote financiële gevolgen kan hebben voor u als werkgever. Het is daarom van belang om een weloverwogen keuze te maken. In deze afweging staan wij u graag bij. Deze materie staat niet op zichzelf en kent diverse aspecten, zoals o.a. het verzuim en de WGA instroom van uw bedrijf, preventie, uw (verzuim)beleid alsmede eventuele arbeidsongeschiktheidsaanvullingen ten behoeve van uw medewerkers.

Om een juiste beslissing te nemen zijn bovengenoemde aspecten van belang en nemen wij deze mee in ons (totaal)advies. Wij raden u aan om dit traject op tijd te starten, aangezien het tijd kost om de benodigde informatie te verzamelen, controleren en analyseren. Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij tijdig alle benodigde informatie kunnen uitvragen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,
SAA Maat Adviseurs