Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief De DGA, De Zelfstandige en De wet verhoging AOW en Pensieonleeftijd.

Nieuwsbrief De DGA, De Zelfstandige en De wet verhoging AOW en Pensieonleeftijd.

Vóór 1-1-2014 moet ook u iets doen aan uw pensioen en daarnaast .. heeft u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering al aangepast aan de hogere pensioenleeftijd?

Vanwege de Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd (Wet VAP) wordt de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd totdat de AOW uiteindelijk in 2023 een ingangsdatum heeft van 67 jaar.

Pensioen
Alle pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 2014 getoetst zijn aan deze nieuwe wetgeving en zo nodig aangepast. Voor verzekerde regelingen hebben alle verzekeraars de regelingen getoetst en zo nodig aanpassingsvoorstellen gestuurd.
Let op: Ook de pensioenregeling voor de DGA in eigen beheer moet vóór 1 januari 2014 zijn aangepast aan de Wet VAP!

Oplossingen, bijvoorbeeld:

  • U houdt uw pensioenregeling op pensioenleeftijd 65 jaar. Dit betekent wel dat uw jaarlijkse opbouwpercentage omlaag gaat. Bij een eindloonregeling is het opbouwpercentage nu maximaal 2%, dit opbouwpercentage moet verlaagd worden naar maximaal 1,63% per jaar.
  • U stelt uw pensioenregeling uit naar de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Uw maximale opbouwpercentage zal in het geval van een eindloonregeling omlaag gaan van 2% naar 1,9% per jaar.
  • U kunt het tot nu toe opgebouwde pensioen laten staan op pensioenleeftijd 65 jaar, uw oorspronkelijke pensioendatum. Vanaf 1 januari 2014 gaat u uw pensioen opbouwen met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.

Pensioenbrief en notulen moeten vóór 1-1-2014 aangepast worden!
Kortgeleden is er een uitspraak gedaan door de Rechtbank Gelderland, gevolgd door een toelichting van de Staatssecretaris van Financiën. Volgens de toelichting betekent dit dat de pensioenovereenkomst vóór 1 januari 2014 moet zijn gewijzigd. Deze wijziging moet ook nog vóór 2014 zijn bekrachtigd in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De wijziging van de pensioenovereenkomst kan ook door een addendum, maar moet deze zodanig duidelijk zijn dat de AVA hierover een beslissing kan nemen.

Het niet voldoen aan deze regels kan leiden tot een onzuivere aanspraak met desastreuze gevolgen. Een onzuivere aanspraak leidt, op grond van de wet, tot belastingheffing over de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak. Daarnaast is revisierente verschuldigd. Het gaat hier dus om grote bedragen!

Voor zover dat nog niet gebeurd is, adviseren wij u contact op te nemen met uw accountant of uw  pensioenadviseur. U kunt een bericht zenden naar emailadres info@maat.nl, één van onze pensioenadviseurs neemt dan contact met u op.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt waarschijnlijk eerder dan het jaar waarin u AOW gaat ontvangen. Bent u arbeidsongeschikt in de periode van de eindleeftijd van uw verzekering tot uw 67e jaar? Dan zou uw inkomen uit eigen middelen moeten komen. Dat is in veel gevallen ongewenst. Daarom geven wij u de overweging om de leeftijd waarop uw verzekering eindigt te verhogen naar 67 jaar; onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar. Hierdoor bent u verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid totdat uw AOW-uitkering ingaat.

Wat moet u doen?
Wilt u de eindleeftijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verhogen? Stuur een bericht naar emailadres info@maat.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief? Stel ze gerust. Wij zijn u graag van dienst.
Ons telefoonnummer is 0318-596496.