Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Herfst 2013 Zakelijk » Cyberrisk

Cyberrisk

Tegenwoordig wordt elk bedrijf dat te maken heeft met elektronische gegevens, of het nu op computers, servers of online is, geconfronteerd met cyberrisico’s. Deze risico’s worden ook steeds complexer. CyberEdge van AIG is een innovatief verzekeringsproduct speciaal ontworpen om een aantal van de mogelijk verstrekkende gevolgen van onder andere het verlies van gegevens en cyberaanvallen tegen te gaan.

1. Wat voor gegevens worden door uw bedrijf beheerd?
In het digitale tijdperk zijn bedrijven verantwoordelijk voor steeds grotere hoeveelheden data, zowel ten aanzien van klanten als eigen medewerkers. Hierbij kunt u denken aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals verkoopcontracten, financiële gegevens of marketingplannen, maar ook gevoelige persoonlijke informatie, zoals contact-, salaris- en medische gegevens. In veel gevallen bent u al wettelijk verplicht om betrokkenen op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk op uw IT-systeem. CyberEdge dekt de kosten van deze notificaties, of ze nu verplicht of vrijwillig zijn.

2. Het kostenplaatje bij een inbreuk
Uw bedrijf kan te maken krijgen met hoge kosten als gevolg van een inbreuk of verlies van gegevens. Denk hierbij aan:

· Boetes

· Schade en proceskosten in verband met verweer tegen aanspraken van derden

· Diagnose van de oorzaak van een inbreuk of verlies van gegevens

· Opnieuw configureren van netwerken, het herstel van de beveiliging van gegevens en systemen

· Notificatiekosten en kosten voor kredietmonitoringsdiensten

CyberEdge van AIG biedt onder andere dekking voor bovengenoemde kosten. Daarnaast biedt CyberEdge enkele uitbreidingsmogelijkheden, waaronder dekking bij netwerkonderbreking, multimedia aansprakelijkheid en cyberafpersing.

3. Reputatieschade
Sociale media verspreiden het nieuws van een lek of een hack zeer snel. Het vertrouwen van het publiek in een bedrijf kan verminderen binnen een paar uur. Zo’n situatie vereist zorgvuldige aandacht en beheer van de media, klanten, medewerkers en andere stakeholders. Snelle actie en een juiste PR reactie zal nodig zijn om vertrouwen in uw bedrijf terug te winnen en de bedrijfsreputatie te beschermen. CyberEdge biedt toegang tot cyber incident response diensten van specialisten, alsmede PR-management om te helpen bij het herstel van de organisatie en de individuele reputatieschade wegens een inbreuk.

4. Kan uw bedrijf overleven zonder uw IT systeem?
Als uw IT-systemen crashen, of worden gehackt, wat zou dan het effect zijn op uw bedrijf? Tast dit de mogelijkheden om zaken te doen aan? Zijn bestaande relaties beschadigd en wordt het ontwikkelen van nieuwe relaties belemmerd? Is er negatieve publiciteit? Dit alles kan leiden tot een verlies aan inkomsten. CyberEdge kan dit verlies aan inkomsten dekken, verloren gegevens helpen herstellen en de betrokkenen op de hoogte stellen van een inbreuk. 

5. Controleer gaten in uw verzekeringsdekkingen
Het is onwaarschijnlijk dat een standaard beroeps-, bestuurders- of bedrijfsaansprakelijkheidspolis een adequate dekking biedt in het geval van een inbreuk op uw gegevensbeveiliging. Mogelijk voldoet u zelfs misschien niet aan wettelijke of contractuele verplichtingen. Zelfs als er sprake is van een beperkte dekking, zal dit niet altijd voldoende zijn om een cybercrisis het hoofd te bieden. Denk hierbij aan de overdracht van een virus aan derden, netwerkonderbreking zonder fysieke schade en verplichte of vrijwillige notificatiekosten.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij informeren u graag.