Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Najaar 2015

Nieuwsbrief Najaar 2015

Zonder T-rijbewijs geen dekking voor schade.
Heeft u een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS)? Dan is per 1 juli 2015, zoals u waarschijnlijk al weet, een tractorrijbewijs, het T-rijbewijs, nodig. Alleen dan bent u verzekerd voor schade tijdens het rijden op de openbare weg….. Lees verder

Goed werkgeverschap
Een werkgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s die werknemers alsmede stagaires lopen zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan kan het zo zijn dat de werkgever, in het kader van goed werkgeverschap, opdraait voor eventuele schade, zoals inkomensverlies van werknemers en stagiares….. Lees verder

Nevenactiviteiten

In de agrarische bedrijfstak komen nevenactiviteiten regelmatig voor. Denk aan loonwerk, caravanstalling, minicamping enzovoort….. Lees verder

Agrarische Vakbeurzen
Ook dit jaar zal SAA Maat Adviseurs weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, zowel in Hardenberg als ook in Gorinchem. Deze dagen gelden als hét platform voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers….. Lees verder