Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Najaar 2015 » Agrarische vakbeurzen

Agrarische vakbeurzen

Ook dit jaar zal SAA Maat Adviseurs weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, zowel in Hardenberg als ook in Gorinchem. Deze dagen gelden als hét platform voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers.

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen zijn het trefpunt waar iedereen uit de rundvee-, akkerbouw- en loonwerkbranche uit het gehele land, maar ook België en Duitsland elkaar ontmoet. De beurs in Hardenberg vindt plaats op 28 t/m 30 oktober aanstaande, de beurs in Gorinchem op 25 t/m 27 november aanstaande.

Wij hopen u daar te ontmoeten.