Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Najaar 2015 » Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Een werkgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s die werknemers alsmede stagiaires lopen zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan kan het zo zijn dat de werkgever, in het kader van goed werkgeverschap, opdraait voor eventuele schade, zoals inkomensverlies van werknemers en stagiaires.

Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer, de zorgplicht van de werkgever om hiervoor een behoorlijke verzekering af te sluiten wel. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen.

Daarom is, in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad, de werknemersschadeverzekering ontwikkeld. Deze verzekering dekt schade als gevolg van werk-gerelateerde ongevallen en biedt dekking voor situaties die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over uw zorgplicht en mogelijke oplossingen van de daarmee gemoeide risico’s.