Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 Agri

Nieuwsbrief Mei 2016 Agri

“Goed werkgeverschap”
Een werkgever wordt geacht te weten welke risico’s zijn of haar werknemers lopen zodat maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen te voorkomen.
De praktijk leert dat rechters vaak onverwachte relaties leggen met het werk waardoor de werkgever soms opdraait voor de schade. Lees verder….

Aandachtspunten voor op de openbare weg met uw landbouwvoertuigen en –werktuigen
Om de openbare weg op te gaan met een landbouwvoertuig moet rekening worden gehouden met diverse zaken.

Landbouwvoertuigen en –werktuigen mogen op de openbare weg maximaal 3 meter breed zijn. Lees verder….

Agrarische vakbeurzen
Ook dit jaar zal SAA Maat Adviseurs weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, zowel op de beurs in Hardenberg als ook in Gorinchem. Deze dagen gelden als hét platform voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Lees verder…. 

Wijzigingen in bedrijfsactiviteiten

Om er voor te zorgen dat u niet alleen bij het aangaan van verzekeringen, maar ook gedurende de looptijd goed verzekerd bent, is het van belang dat u eventuele wijzigingen tijdig aan ons kenbaar maakt. Opdat ook over- en onderverzekering voorkomen kan worden. Lees verder….

Afschaffing VAR en komst Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking getreden. Dit omdat het onder de VAR-wetgeving (Verklaring Arbeidsrelatie) voor de Belastingdienst nauwelijks mogelijks was te handhaven bij opdrachtgevers die met schijnconstructies werkten. Lees verder….