Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 Agri » Afschaffing VAR en komst Wet DBA

Afschaffing VAR en komst Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking getreden. Dit omdat het onder de VAR-wetgeving (Verklaring Arbeidsrelatie) voor de Belastingdienst nauwelijks mogelijks was te handhaven bij opdrachtgevers die met schijnconstructies werkten.

Reeds bestaande VAR-verklaringen zijn geldig zolang het soort werk, de omstandigheden en voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd, niet veranderen.

Vanaf 1 mei jl. is het niet meer mogelijk een VAR-verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst.

Om toch vooraf helder te hebben hoe werkzaamheden worden beoordeeld, kan worden gewerkt met een modelovereenkomst, dit is echter niet verplicht. Deze overeenkomsten zijn door de Belastingdienst goedgekeurd en wanneer daarmee gewerkt wordt, zal de arbeidsrelatie niet worden aangemerkt als een dienstbetrekking waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen.

Mocht u zzp-er of freelancer of opdrachtgever zijn en wenst u een modelovereenkomst  aan te gaan, dan kunt u deze overeenkomsten via de website van de Belastingdienst downloaden.