Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 » Aandachtspunten voor op de openbare weg

Aandachtspunten voor op de openbare weg

Om de openbare weg op te gaan met een landbouwvoertuig moet rekening worden gehouden met diverse zaken.

Landbouwvoertuigen en –werktuigen mogen op de openbare weg maximaal 3 meter breed zijn.
Is het voer- of werktuig breder, dan is een landbouwontheffing nodig welke geldt voor een voer- of werktuig van maximaal 3,50 meter. Bredere voer- of werktuigen moeten anders vervoerd worden, bijvoorbeeld middels een oplegger.

Vergeet deze landbouwontheffing niet aan te vragen of tijdig te verlengen (3 jaar geldig, geldt per bedrijf en kost circa € 30,-). Niet alleen kan het niet hebben van een ontheffing leiden tot een boete, het kan zelfs mogelijk consequenties hebben voor wat betreft de verzekering.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de lading, deze mag uitsteken, maar moet dan wel zijn voorzien van een markeringsbord (hiertoe zijn voorgeschreven afmetingen en opdruk, zie een voorbeeld daarvan hieronder). Het bord moet dwars aan de lading op een minimale hoogte van 35 cm en een maximale hoogte van 1.70 meter bevestigd worden en voor het overige verkeer goed zichtbaar zijn.

Bord waarschuwingDenk ook aan verlichting als het donker is (minimaal één wit of rood licht), dek losse lading goed af en vergeet niet uw lading te zekeren zodat bij hard remmen of uitwijkmanoeuvres de lading niet van het voertuig kan vallen of glijden.