Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 » Agrarische Vakbeurzen

Agrarische Vakbeurzen

Ook dit jaar zal SAA Maat Adviseurs weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, zowel op de beurs in Hardenberg als ook in Gorinchem. Deze dagen gelden als hét platform voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers.

De beurs in Hardenberg vindt plaats op 1 t/m 3 november aanstaande, de beurs in Gorinchem op 22 t/m 24 november aanstaande. Uit ervaringen weten we dat veel van onze relaties het bijzonder op prijs stellen ons ook daar te ontmoeten.

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen zijn hiermee het trefpunt waar iedereen uit de rundvee-, akkerbouw- en loonwerkbranche uit het gehele land, maar ook België en Duitsland elkaar ontmoet.

Heeft u nog vragen?
Belt of mailt u dan gerust. Wij zijn bereikbaar via 0318 – 596 496 of per mail via info@maat.nl.