Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 » Extra BTW voordeel

Extra BTW voordeel

Een agrariër die overgaat van de landbouwregeling naar de gewone btw-regeling heeft alsnog recht op btw-aftrek op opfokkosten voor jong- en melkvee, zo besliste onlangs een rechtbank.

De rechter redeneerde als volgt: gemaakte opfokkosten leiden uiteindelijk tot btw-belaste productie waardoor er recht op btw-aftrek bestaat, ook als de btw-belaste productie pas later plaatsvindt.

Hierdoor kan het voor de agrarisch ondernemer nog voordeliger zijn om voor de btw-regeling te kiezen. Ook in het kader van de premie voor uw verzekeringen kan dit gunstig uitvallen omdat er in dat geval wordt uitgegaan van een verzekerd bedrag exclusief BTW.