Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Mei 2016 » Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Een werkgever wordt geacht te weten welke risico’s zijn of haar werknemers lopen zodat maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen te voorkomen.

De praktijk leert dat rechters vaak onverwachte relaties leggen met het werk waardoor de werkgever soms opdraait voor de schade. Ook geven rechters aan, in het kader van “goed werkgeverschap”, het een werkgever past hiertoe een gepaste verzekering af te sluiten.

Dergelijke verzekeringen dekken schade als gevolg van ongevallen die op de één of andere manier werk-gerelateerd zijn en niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf gedekt zijn. En veelal is niet alleen de werknemer verzekerde, maar ook de uitzendkracht en stagiair.

Neemt u voor meer informatie, gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst. Dit kan via 0318-596 496 of via info@maat.nl