Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Najaar 2014

Nieuwsbrief Najaar 2014

Privéwerkzaamheden ten gunste  van een vereniging of stichting vallen onder uw bestuurdersverantwoordelijkheid.
Bent u lid van het bestuur van een B.V., vereniging of stichting en voert u (vrijwillige) werkzaamheden als (bestuurs)lid uit? Dan is dit bericht voor u van toepassing. Werkzaamheden ten behoeve van een B.V., vereniging of stichting vallen namelijk onder uw….. Lees verder

Voorkom een loonsanctie door re-integratie tweede spoor serieus te nemen.
In de eerste twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor werkhervatting door de werknemer. Uitgangspunt van het Burgerlijk Wetboek is dat de…… Lees verder

Zakelijke reisverzekering.
Gaan u of uw medewerkers regelmatig op zakenreis? Dan biedt een doorlopende (zakelijke) reisverzekering de benodigde dekkingen. Bij een zakelijke reisverzekering kan….. Lees verder

Gevolgen opname clausule handels- en economische sancties.
Vanuit de Europese Unie worden steeds vaker handels- en economische sancties opgelegd.  Voor bepaalde risicogebieden (zoals Iran, Syrië etc.) geldt er dan ook een standaard uitsluiting die in diverse polissen is….. Lees verder

Wet vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht (FLEX B.V.).
Per 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht van kracht geworden (ook wel beter bekend als de Flex B.V.). Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen in een Flex B.V. ten opzichte van de oude B.V.?….. Lees verder