Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Voorjaar 2014

Nieuwsbrief Voorjaar 2014

Vrije keuze van advocaat met rechtsbijstandverzekering
Mensen met een rechtsbijstandverzekering hebben voortaan het recht zelf hun advocaat te kiezen. Volgens een uitspraak van het Europees Hof van justitie van 7 november 2013 moeten… Lees verder

Praktische preventietips voor uw elektrische installatie
Voorkomen is beter dan blussen! Brand kan voor grote problemen zorgen, ook als u goed verzekerd bent. Het voortbestaan van uw bedrijf kan zelfs gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat uw klanten dan naar de concurrent gaan… Lees verder

Gevolgen van de wijzigingen bouwbesluit 2012 per 1 April 2014
Voor de brandveiligheid van veestallen zijn per 1 april 2014 verzwaarde voorschriften gaan gelden. Reden hiervoor is de politieke toezegging het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen. Nieuwbouw zal moeten voldoen aan dit gewijzigde Bouwbesluit, tenzij goedkeuring voor een aanvraag van nieuwbouw is verkregen vóór 1 april jl. en voldoet aan het toenmalige Bouwbesluit… Lees verder

Check uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u attent gemaakt op de gewijzigde Bedrijfsregeling Brandregres met betrekking tot het eventueel verhaal van brandverzekeraars op het bedrijf dat aansprakelijk is voor het veroorzaken van een schade… Lees verder