Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Voorjaar 2014 » Gevolgen van de wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 April 2014

Gevolgen van de wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 April 2014

Voor de brandveiligheid van veestallen zijn per 1 april 2014 verzwaarde voorschriften gaan gelden.

Reden hiervoor is de politieke toezegging het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen. Nieuwbouw zal moeten voldoen aan dit gewijzigde Bouwbesluit, tenzij goedkeuring voor een aanvraag van nieuwbouw is verkregen vóór 1 april jl. en voldoet aan het toenmalige Bouwbesluit.

Deze verzwaarde voorschriften hebben invloed op de acceptatie van nieuwe veestallen door de verzekeringsmaatschappijen.

Veestallen vallen nu onder de nieuwe categorie “lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren”. Omdat in de technische ruimte vaak de brand ontstaat, door bijvoorbeeld kortsluiting, geldt voor deze ruimte een verzwaarde eis van brandwerendheid, minimaal 60 minuten.

Omdat een brand zich in een stal vaak snel kan uitbreiden door constructieonderdelen of aankleding geldt daarvoor een verhoogde brandklasse (B). Zo behoren tussenwanden tot de constructie en moeten deze dus voldoen aan het gewijzigde Bouwbesluit.

De functionele stalinrichting valt buiten het gewijzigde Bouwbesluit.

Deze aangepaste brandveiligheidsvoorschriften zijn niet van toepassing op de aankleding van bestaande situaties.

Bij bestaande bouw blijft het oude Bouwbesluit van toepassing bij aan-/verbouw beneden de 25 % .

Bij renovatie of nieuwbouw boven de 25% is er volgens het Bouwbesluit sprake van een ingrijpende wijziging en zijn de nieuwe regels van toepassing.

Of deze nieuwe richtlijnen tot veel hogere bouwkosten zullen leiden, is op dit moment nog niet goed te voorspellen. Bij toenemen van de verkoop van de brandklasse-B producten verwacht men op termijn een prijsdaling.

Er is op dit moment nog geen tendens bij de verzekeringsmaatschappijen om op voorhand verzekerde bedragen van bestaande polissen te verhogen op grond van het mogelijke toename van de bouwkosten.

Verzekeringsmaatschappijen zijn al langer bewust van het effect van bouwconstructies en aankleding op stalbranden. Al jaren zijn zij bezig met het verhogen van de brandveiligheid door middel van NEN-Elektrakeuringen , detectie en beschikbaarheid van bluswater. De gevolgen van het gewijzigde bouwbesluit 2012 zullen dan ook naar verwachting niet tot hele grote veranderingen in het acceptatiebeleid van verzekeraars leiden.