Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief MAAT Adviseurs » Nieuwsbrief Voorjaar 2014 » Check uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Check uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u attent gemaakt op de gewijzigde Bedrijfsregeling Brandregres met betrekking tot het eventueel verhaal van brandverzekeraars op het bedrijf dat aansprakelijk is voor het veroorzaken van een schade. Wij adviseren u dan ook om het verzekerd bedrag van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te verhogen naar een minimaal verzekerd bedrag van €2.500.000 per aanspraak.

Het hebben van adequate leveringsvoorwaarden en het consequent doorvoeren is van uitermate belang teneinde uw aansprakelijkheid goed af te bakenen.

Wij adviseren u uw leveringsvoorwaarden te controleren op 2 belangrijke punten:
– Beperking van de schade tot directe schade. Neem altijd een uitsluiting voor gevolgschade op.
– Beperk uw maximale aansprakelijkheid tot bijvoorbeeld 2x de aanneemsom/honorarium of tot uw maximaal verzekerde bedrag van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Anderzijds dient uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook up-to-date te zijn:

Controleer of uw verzekerde bedragen minimaal €2.500.000 per aanspraak zijn. Hogere verzekerde bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk, zeker indien u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert.

Check uw hoedanigheid. Komt dit overeen met uw werkelijke werkzaamheden c.q. zijn er geen werkzaamheden uitgesloten van dekking in de polis.

Mocht u nog vragen hebben, danwel een voorstel voor een hogere limiet wensen, neemt u dan contact op met onze afdeling Bedrijfsverzekeringen of uw adviseur. Wij helpen u graag.