Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Downloads » Vragenlijst Hypotheken

Vragenlijst Hypotheken

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geslacht: ManVrouw
Telefoon
Privé:
Mobiel:
E-mail:
Persoonlijke situatie
Is uw gezinssamenstelling gewijzigd? Zo ja, in wat voor opzicht?
Heeft u nog steeds dezelfde werkgever? Zo nee, waar werkt u nu?
Heeft uw partner nog steeds dezelfde werkgever? Zo nee, waar werkt hij/zij nu?
Heeft u nog steeds dezelfde functie? Zo nee, wat is uw functie op dit moment?
Heeft er een wijziging plaatsgevonden in uw secundaire arbeidsvoorwaarden, of gaat die plaatsvinden? Zo ja, wat houdt die wijziging in en per wanneer is de wijziging ingetreden resp. gaat die wijziging intreden?
Heeft een wijziging plaatsgevonden in uw dienstverband? Zo ja, hoeveel uren per week werkt u nu?
Heeft u verhuisplannen? Zo ja, hoe concreet zijn die?
Heeft u op dit moment studerende kinderen? Zo nee, op welke termijn gaan uw kinderen studeren?
Wijzigingen financiele positie
Is uw salaris gewijzigd ten opzichte van het vorige advies- of contactmoment?
Is het salaris van uw partner gewijzigd ten opzichte van het vorige advies- of contactmoment?
Heeft u in de afgelopen tijd een erfenis ontvangen, of verwacht u die binnenkort te ontvangen?
Heeft er een grote aankoop plaatsgevonden die een beroep heeft gedaan op uw vrij besteedbaar vermogen?
Heeft er een structurele wijziging plaatsgevonden in uw uitgavenpatroon?
Heeft u in de afgelopen tijd een schenking ontvangen, of verwacht u die binnenkort te ontvangen?
Hoe heeft zich uw vrij besteedbaar vermogen in de afgelopen tijd ontwikkeld?
Wijzigingen doelstellingen
Is de datum waarop u met pensioen denkt te gaan gewijzigd? (indien van toepassing)
Is het netto besteedbaar inkomen dat u op pensioendatum denkt nodig te hebben gewijzigd? (indien van toepassing)
Overweegt u een grote aankoop die een beroep zal doen op uw vrij besteedbaar vermogen?
Zijn uw doelstellingen voor aflossing van de hypotheek gewijzigd? Zo ja, in welke zin?
Heeft u plannen voor een verbouwing van uw huidige eigen woning?
Bent u op dit moment aan het sparen voor een concreet doel? Zo ja, wat is dat doel?
Wijzigingen risicobeleid
Is uw risicobereidheid ten aanzien van vermogensopbouw gewijzigd? Zo ja, in welke zin?
Is uw risicobereidheid ten aanzien van de rentevastperiode gewijzigd? Zo ja, in welke zin?
Is uw risicobereidheid ten aanzien van het aflossen van de hypotheekschuld gewijzigd? Zo ja, in welke zin?
Is uw risicobereidheid ten aanzien van het aflossen van de hypotheekschuld gewijzigd? Zo ja, in welke zin?(Arbeidsongeschiktheid/ Werkloosheid/ Vooroverlijden/ Pensionering)
Heeft u een positieve of negatieve ervaring met de huidige wijze van vermogensopbouw?
Wijzigingen Kennis en Ervaring
Heeft u een positieve of negatieve ervaring met de huidige rentevastperiode?
Heeft u zich in de afgelopen tijd verdiept in een of meer aspecten van de hypotheek?