Home » Welkom bij MAAT » MKB – ZZPer/Ondernemer » Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zij lopen een bijzonder groot risico en dat is niet nodig. Een basisvoorziening is heel betaalbaar en biedt toch belangrijke zekerheid. Het verzekeringsaanbod is zeer complex en vaak verwarrend. MAAT Adviseurs kan u hierin adviseren.

Arbeidsongeschiktheid is één van de grootste risico’s waarmee een ondernemer te maken kan krijgen, een risico dat zowel hemzelf als zijn bedrijf kan raken. Ongeveer één op de tien ondernemers krijgt met (langdurige) arbeidsongeschiktheid te maken.

Sommigen menen nog dat de wet in financiële steun voorziet. Dit is een abuis: sinds 2004 (afschaffing van de WAZ) is er geen enkele overheidssteun meer voor arbeidsongeschikte zelfstandigen anders dan de Bijstand.

Een bestaan op bijstandsniveau als gevolg van arbeidsongeschiktheid is dus een reëel risico.

Is het bovenstaande ook bij u van toepassing en wilt u uw risico’s beperken of zelfs uitsluiten neemt u dan contact met ons op.

Logo
Mariette Hasselaar
Directeur

Tel: 0318 - 596 496
Stuur een e-mail
Bekijk al het personeel