Home » Welkom bij MAAT » MKB – personeel » Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) bent u als ondernemer wettelijk verplicht tot doorbetaling van ten minste 70% van het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Cao’s kunnen verplichten tot een hogere loondoorbetaling. In de regel wordt gedurende het eerste jaar 100%, in het tweede jaar 70% doorbetaald. Diverse CAO’s kennen een volledige doorbetalingsverplichting.

(langdurig) Verzuim kan dus leiden tot zeer hoge schade. Twee jaar loon per werknemer, verhoogd met de werkgeverslasten vormen het maximum, nog los van eventuele immateriële schade.

Alle grote verzekeraars concurreren met elkaar op de markt voor verzuimverzekeringen. Dit waarborgt faire premiestellingen.

Het productenpalet is omvangrijk, iedere aanbieder streeft ernaar om niet alleen verzekeringsdekking te bieden, maar ook ondersteunende diensten op het gebied van verzuimmanagement. Vaak wordt bijvoorbeeld samenwerking met een Arbo-dienst integraal in één product aangeboden. Ook arbeidsdeskundigheid en re-integratie maken deel uit van het product verzuimverzekering. U als ondernemer heeft hier een hoge mate van keuzevrijheid.

MAAT Adviseurs staat u als ondernemer graag bij in het maken van de juiste keuze.

Logo
Mariette Hasselaar
Directeur

Tel: 0318 - 596 496
Stuur een e-mail
Bekijk al het personeel