Home » » Algemeen » Nieuwsbrief Mei 2016

Nieuwsbrief Mei 2016

“Goed werkgeverschap”
Een werkgever wordt geacht te weten welke risico’s zijn of haar werknemers lopen zodat maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen te voorkomen.
De praktijk leert dat rechters vaak onverwachte relaties leggen met het werk waardoor de werkgever soms opdraait voor de schade. Lees verder….

Extra btw voordeel
Een agrariër die overgaat van de landbouwregeling naar de gewone btw-regeling heeft alsnog recht op btw-aftrek op opfokkosten voor jong- en melkvee, zo besliste onlangs een rechtbank.
De rechter redeneerde als volgt: Lees verder….

Aandachtspunten voor op de openbare weg met uw landbouwvoertuigen en –werktuigen
Om de openbare weg op te gaan met een landbouwvoertuig moet rekening worden gehouden met diverse zaken.

Landbouwvoertuigen en –werktuigen mogen op de openbare weg maximaal 3 meter breed zijn. Lees verder….

Agrarische vakbeurzen
Ook dit jaar zal SAA Maat Adviseurs weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, zowel op de beurs in Hardenberg als ook in Gorinchem. Deze dagen gelden als hét platform voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Lees verder….