Home » Privacy

Privacy

De door u verstrekte of eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde persoonsregistratie. Dit is noodzakelijk in verband met het aangaan en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen voor eigen doeleinden.